Nieuwsbrief van het AED team De Ronde Venen

Beste vrijwilliger,

Voor U een nieuwsbrief van het AED team De Ronde Venen met een update van de gang van
zaken rondom het team.
Allereerst willen wij U als vrijwilliger bedanken voor de input die wij ontvangen hebben via
de mail.
Zowel de positieve als de minder positieve input is voor ons als bestuur een leerproces.
Enkele punten die worden aangehaald door vrijwilligers:
– Er wordt weinig vernomen van het AED team
– Zijn er wel oproepen?
– Ik moet mijn AED/reanimatie pas laten verlengen; wat nu?
– Waarom ben ik niet opgeroepen bij een reanimatie, terwijl ik er praktisch naast
woon,
– Hoe werkt het nu precies met het ophalen van een defibrillator?
Ook al hoort U soms langere tijd niets van ons, toch zijn wij wel degelijk achter de schermen
bezig. We hebben gesprekken gehad met Gemeente, de RAVU en HartslagNu.nl .
Ondanks dat er al in veel gemeenten een reanimatie-team is blijven er kleine hiaten in het
systeem waardoor het soms niet goed verloopt tijdens een oproep. Hier blijven wij met de
verantwoordelijke instanties net zolang aan werken tot dit wel goed gaat lopen.
We zijn doorlopend op zoek naar nieuwe sponsors, mede hierdoor hebben we via de
Gemeente nieuwe defibrillatoren mogen ontvangen. Deze zijn inmiddel geplaatst in de wat
minder snel te bereiken “(uit)hoeken “ van de Gemeente De Ronde Venen.
Wij zoeken nog steeds sponsoren die ons op andere manieren willen en kunnen bijstaan.
Zo valt te noemen Van Staveren Dienstverlening die ons sponsort, zodat we de cursus en
herhalingscursus voordelig kunnen aanbieden.
Amstelhoek Champagne die een champagne proeverij aanbood voor de 125ste vrijwilliger.
Een woonvereniging uit Mijdrecht die beëindigd is en van het overgebleven geld ons 3
defibrillatoren aanbood. Deze zijn bij 3 senioren complexen binnen de Gemeente De Ronde
Venen opgehangen.
Verder is er geld nodig voor het onderhoud van de apparaten evenals voor nieuwe accu’s
etc.
Sponsoren blijven dus welkom ! Weet u misschien een persoon of bedrijf die ons wil
ondersteunen of met ons wil samenwerken ? Meldt dit dan gerust bij ons!
We zijn een stichting met een ANBI status, dus Uw gift is aftrekbaar via de Belastingdienst.
Over de oproepen… we hebben wel degelijk een aantal reanimaties gehad. Helaas worden
onze vrijwilligers niet altijd automatisch opgeroepen. Dit heeft te maken met een aantal
factoren, te weten:
 Hoe komt de melding binnen bij de RAVU? Indien die namelijk al onderweg is kan het
zijn dat hun de oproep op zich nemen.
 Verder kan het zo zijn dat er met een oproep meer aan de hand is, ook dan kan de
meldkamer beslissen om de oproep alleen door brandweer, RAVU en/of politie af te
laten handelen. Dit voorkomt namelijk ook dat u als vrijwilliger bij een nare situatie
betrokken kan worden, uiteindelijk zijn wij als bestuur er ook voor om dergelijke
situaties te proberen te voorkomen.
 Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een nieuw oproepsysteem via de organisaties,
wij wachten af wat dit voor ons brengt.
Indien Uw reanimatie pas (bijna) verloopt, mag U daar gerust melding van maken bij ons.
Ondanks dat we regelmatig bijhouden wie er een herhalingscursus dienen te volgen, slipt er
soms nog wel eens wat tussendoor. Dus schroom niet en meld het ons. U zult dan niet direct
een herhalingscursus krijgen, maar wanneer er weer voldoende mensen zijn geven we zsm
een cursus. Helaas moeten we constateren dat op onze oproepen voor de herhalingscursus
weinig respons is. We moeten bijna iedereen persoonlijk mailen en bellen en dat kost
behoorlijk wat tijd; laten wij met elkaar proberen ook dit proces wat eenvoudiger te maken
en te houden. Wij willen U er op wijzen dat wanneer er niet gereageerd wordt op onze
oproepen en de herhalingscursus niet wordt gevolgd, dit als gevolg heeft dat wij u uit ons
bestand en dus ook uit het alarmeringssysteem verwijderen. Hier ligt dus ook een stuk eigen
verantwoordelijkheid!
Het oproepsysteem gaat via HartslagNu.nl . Het kan gebeuren dat er vlakbij Uw adres een
reanimatie gaande is of is geweest en u niet bent opgeroepen. Hier kunnen wij als AED
bestuur niets aan doen. Tijdens een oproep haalt Hartslagnu.nl adressen van vrijwilligers
naar boven (ook van mensen die niet via ons aangemeld zijn, maar via Hartslagnu.nl direct)
dit zijn er 15 voor een defibrillator op te halen en 15 voor de reanimatie zelf. Zo kan het dus
zijn dat u net buiten deze 30 personen valt. Helaas is dat dus iets waar wij niets aan kunnen
veranderen.
Niet alle defibrillatoren zijn 24/7 bereikbaar. Mocht het zo zijn dat er een adres voor ophalen
wordt doorgegeven (ook weer via HartslagNu.nl) die niet bereikbaar is, ook dit kunnen wij
helaas niet veranderen. Mocht U wel een defibrillator ophalen is het de bedoeling dat U
tijdens het ophalen meldt dat U namens het AED-team komt en het apparaat zsm weer
terug komt brengen. Mocht het apparaat gebruikt worden, wilt U dat dan zsm bij ons
melden! Dan kunnen wij het apparaat weer gebruiksklaar laten maken. Uiteraard moet het
apparaat direct weer terug naar eigenaar! Veel defibrillatoren hebben we in bruikleen!
Voor zover de meest aan ons gestelde vragen.
Valt ons nog te melden dat we ook zullen worden opgeroepen bij kinder reanimaties. Dit
kunnen ook reanimaties door verdrinking of verstikking zijn. We zijn ons bewust dat dit weer
een heel ander soort reanimatie is, waarbij er veel emoties kunnen zijn. Uiteraard willen wij
jullie erop wijzen dat U altijd nog vrijwilliger bent! Mocht U om wat voor reden dan ook niet
kunnen meewerken aan een reanimatie hoeft dit niet!
Eigen veiligheid en welbevinden blijft nr 1.
De zomer vakantie nadert, een tijd van ontspanning en genieten. Wij als bestuur willen u een
hele mooie zomer toewensen.
Namens het bestuur van AED-Team De Ronde Venen

Frank Straathof
Voorzitter

Reageren is niet mogelijk.