We danken de volgende sponsoren voor hun ondersteuning

Het AED Reanimatie Team De Ronde Venen wordt niet gesubsidieerd en is dus afhankelijk van donaties en ondersteuning in natura. Wij zijn de volgende bedrijven en organisaties zeer erkentelijk voor hun bijdrage.